Hướng dẫn viết module cho SugarCRM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT MODULE CHO SUGARCRM

SugarCRM

Xem và download tại https://www.scribd.com/doc/106707973/Sugarcrm-Module-Develop hoặc https://www.slideshare.net/dvms/ti-liu-hng-dn-vit-module-cho-sugarcrm

Các tài liệu SugarCRM khác xem và download tại đây >>

Tháng 04/2018 Sugar CommunityEdition đã ngưng phát hành phiên bản mới và các bản update, đồng thời xóa bỏ tất cả các bản Sugar CommunityEdition trước đây. DVMS hiện nay còn lưu trữ một số bản, bạn có thể tải về tại đây >>

Hồ sơ năng lực xem tại: Scribd | Google Drive

CTY DVMS

150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Hà Nội

Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đại diện tại Hải Phòng

Hải Phòng, Việt Nam

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.