Hướng dẫn quản trị và sử dụng VTigerCRM 5.4

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Phần mềm: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VTigerCRM – Phiên bản 5.0.4

vtigercrm

Xem và download tại đây >>

Các tài liệu VtigerCRM xem và download tại đây >>

Hồ sơ năng lực xem tại: Scribd | Google Drive

CTY DVMS

150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Hà Nội

Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đại diện tại Hải Phòng

Hải Phòng, Việt Nam

02836028937 | 02835531145

02835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.