Hợp tác

Quy trình làm việc với khách hàng

Chúng tôi hiểu rằng, lựa chọn một phần mềm và công ty cung cấp dịch vụ để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại cũng như có thể mở rộng trong tương lai cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ không đơn giản. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác cũng cần tính tới, đó là khả năng tư vấn của đơn vị cung cấp phần mềm.

Read more...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

Số: 28052015-QT/DVMS-PARTNER

Có hiệu lực từ ngày 28 tháng05 năm 2015

I. Giới thiệu:

Tại DVMS, chúng tôi phối hợp với các Đối tác của mình để thực hiện công việc kinh doanh tận tình với khách hàng và sản phẩm của chúng tôi, tôn trọng mọi người, và tuyệt đối chính trực trong các giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Những sản phẩm DVMS đề cập đến trong Bộ Quy tắc Ứng xử này là bao gồm cả các dịch vụ mà DVMS cung cấp, phần cứng, phần mềm, mặt hàng cung cấp, và các sản phẩm khác.

Read more...

DVMS portfolio: Scribd | Google Drive

DVMS Co., Ltd

150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

+842836028937 | +842835531145

+842835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ha Noi Branch

Floor 9, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Viet Nam

+842836028937 | +842835531145

+842835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hai Phong Branch

Hai Phong city, Viet Nam

+842836028937 | +842835531145

+842835531145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.